Organizator ePrzypominacz

Program ePrzypominacz jak sama nazwa wskazuje służy do przypominania o zdarzeniu, czynności jaką mamy zaplanowaną. Program o wyznaczonej dacie i godzinie może wyświetlić komunikat lub uruchomić dowolny program, plik dokumentu, plik muzyczny czy nawet otworzyć wybraną przez użytkownika stronę internetową. W programie można ustawić przypomnienie na dowolną datę i godzinę, dodatkowo można włączyć cykliczność i wybrać co jaki czas program ma wykonywać odpowiednie polecenie lub wyświetlić komunikat (np. co tydzień lub co miesiąc).

Główne funkcje i cechy programu:

  • Wyświetlanie czytelnego komunikatu,
  • Możliwość uruchamiania dowolnego polecenia, programu, dokumentu, czy innego pliku jak też wybranej strony internetowej,
  • Ustawienie dowolnej daty i godziny,
  • Możliwość wybrania cykliczności przypomnienia, np. co tydzień lub co 2 miesiące,
  • Możliwość ustawienia ważności cykliczności (po jakim czasie cykliczność zostanie wyłączona),
  • Możliwość ustawienia wielu niezależnych przypomnień,
  • Uruchamianie programu razem z systemem Windows,
  • Na okienku z przypomnieniem jest możliwość odroczenia, przesunięcia przypomnienia o określony czas np. za 15 minut,


ePrzypominacz ePrzypominacz ePrzypominacz