Regulamin hostingu zdjęć

 1. Postanowienia ogólne

  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Do korzystania z serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych.
  2. Integralną częścią tego regulaminu jest "Regulamin używania programu AllePomocnik".
 2. Rejestracja

  1. Rejestracja jest opcjonalna i pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji Serwisu.
  2. Rejestracja dokonywana jest po wprowadzeniu informacji dotyczących Użytkownika t.j.: adresu poczty elektronicznej oraz wybraniu loginu i hasła umożliwiających dostęp do Serwisu.
 3. Polityka prywatności

  1. Dane wprowadzane przez Użytkowników nie są udostępniane żadnym osobom trzecim z wyjątkiem organów państwowych w sposób i w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami prawnymi.
  2. Informacje wprowadzane przez Użytkownika nie są weryfikowane ani w żaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami/podmiotami.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta, poprzez skontaktowanie się z administracją Serwisu.
 4. Odpowiedzialność

  1. Administrator serwisu czyni wszelkie starania aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu.
  2. Serwis nie bierze odpowiedzialności za tymczasową niedostępność w sieci lub inne awarie oraz wynikłe z tego skutki.
  3. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędne działanie oferowanych narzędzi i usług.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
 5. Użytkowanie

  1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub których jest właścicielem.
  2. Zabronione jest umieszczenie zdjęć: pornograficznych, nawołujących do przemocy, niezgodne z polskim i międzynarodowym prawem.
  3. Zdjęcia na koncie ogólnym będą automatycznie kasowane po 4 miesiącach.
  4. Zdjęcia na koncie zarejestrowanego użytkownika nie są kasowane. Użytkownik ma możliwość przeglądania i samodzielnego usuwania swoich zdjęć które uzna już za niepotrzebne.
  5. Maksymalny rozmiar pliku zdjęcia wynosi 200kB.
  6. Serwis zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usuwania zdjęć bez podania przyczyny.
  7. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączania serwisu bez powiadomienia.
  8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania.
  9. Niedozwolone jest umieszczanie linków do zdjęć z serwisu, na stronach innych niż aukcje Allegro.pl.